COMPANYCONTACT

Kunstenaars bezig voor Capaul

 
Naast onze industriële activiteiten hechten we er waarde aan een bijzondere inspanning te leveren om kunst, cultuur en industrie met elkaar te verbinden. Deze wens berust op een geheim verlangen om noties als productiviteit en rentabiliteit te overstijgen teneinde een diepere waarheid te ontdekken. Wij stellen u voor om hier de kunstenaars te leren kennen waarmee wij onze jaarlijkse kunstkalenders ontwerpen en waarmee wij verschillende culturele evenementen organiseren.


Kalender 2010
Johannes Weber

Als basis van de vormgeving van onze kalender vindt u dit jaar een werk van de fotograaf, Johannes Weber, met de titel ‚het moment’ uit de foto collectie ‚Wegen van de stilte’.De schepping van de kunstenaar is gestempeld door de confrontatie tussen tijd en ruimte.Zijn kunstwerken tonen, naast de klare blik voor landschappen, mensen en gebouwen, ook de liefde voor detail en abstractie.In één van zijn gedichten schrijft hij: “Met de tijd gaan somtijds de uren voorbij.De minuten tellen niet.De seconde duurt een eeuwigheid.Aan het einde blijven de herinneringen”.Mag het U en ons lukken open te zijn en het stipte ogenblik te erkennen.Deze momenten, die ons permitteren de tijd aan te houden, stilte te beleven en een immaterieel, niet door de tijd meetbaar tijdgevoel, gewaar te nemen.Kalender 2009
Marian Reguli

Dit jaar hebben wij als thema voor onze kalender een werk van de Slowaakse kunstenaar Marian Reguli uit Aachen uitgekozen. Volgens een in de pers verschenen kritiek, zijn de werken van Marian Reguli gekentekend door kleurenpracht en optimisme. Een leiddraad van zijn realisaties is de kunstzinnige confrontatie met het milieu, droom en fantasie. Hier een uittreksel uit één van zijn gedichten: „Lachende, zingende huizen, Stralende kinderen, Het is lente, De zon schijnt, Vreugde op je lippen, Je bent een bloem, Ik ben blij, fluister ik rustig, Buiten in het haart van de dag, Kust een klein kind zijn moeder.“
Mag het jaar 2009 ons vele van deze zonnige en leuke dagen schenken.  Kleurrijke ogenblikken. En misschien vinden wij alle een beetje de grondige vreugde terug, die slechts een kinderlachen ons kan schenken.Kalender 2008
Armin Pint

Armin Pint is op 15.03.1980 met Down syndroom in St. Vith geboren. De vandaag 27 jaar oude schilder leeft met zijn moeder in Burg-Reuland. Hij bezoekt het dagcentrum voor gehandicapten in Meyerode, waar hij, sinds de met succes afgesloten opleiding, in de beschermde werkplaats werkt. Een kleine jong, vol van hoop en verlangen, staat dromend voor een kleurig landschap. Voor hem, een rivier, die hij zou kunnen bevaren of oversteken of die hij slechts maar bewondert. Ter wereld gekomen met onze talenten en onze grenzen, ontdekken wij beide eerst in de loop van de tijd. Kunnen dromen, verborgene schatten in ons ontdekken en de kracht vinden om van het leven te houden, dat wensen wij U en ons.Kalender 2007
Christian Silvain

“Christian Silvain, 1950 in Eupen geboren, is een sociaal geëngageerde de man. Hij had een ongelukkige jeugd. Zijn vader is uit zijn leven verdwenen, toen hij pas 4 jaar was. Moederliefde heeft hij nooit gekend. Tussen hem en haar, die hem verwekte heerst een “nonrelation”, een “noncontact” – ook nog vandaag waar hij een bekende kunstenaar is”. (Marcel van Jole). “Het conflict tussen het gevoel, resp. de realiteit, van het opgeslotenzijn (zie de talrijke vogelkooien) en de wens naar verdwijnen (het symbool van vogels, vliegtuigen), versterkt door spreuken zoals “ik moet niet naar de vogels kijken, die voorbij vliegen”, stellen de beeldinhoud daar en ook het verlangen naar het opstijgen in de verre hemel (‘quatre petites filles montent au ciel’ – ‘vier kleine meisjes stijgen in de hemel’).” (Norbert Kreusch).Kalender 2006
Jenny Frattini "Nero Assoluto"

Door haar creatief scheppen, gelukt het de kunstenares het verdriet, welk haar diep treft nieuw te beleven en te verwerken. Zij gebruikt oude technieken in de hedendaagse schilderkunst. Zij stelt pastellen, aquarellen, acryl- en olieschilderijen voor. De dikke kleuren spannen elkaar in een radicale loodlijn. Zij ontploffen en verlichten zich door een broze geruststellende transparantie alvorens zij zich in de oneindigheid verliezen. Door de herleving in de schilderijen komen emoties te boven. Dit werk verschijnt zoals hoop voor verzoening tussen vreugde en leed.Kalender 2005
Irene K

Irene Borguet-Kalbusch richtte in 1977 het Gezelschap Irene K op. In de loop der tijd heeft het Gezelschap een geheel eigen stijl ontwikkeld. Hoewel de choreografieën geen « verhalen » vertellen, nemen ze geen genoegen met dans alleen, maar openbaren op associatieve wijze de verschillende facetten van de mens en proberen de conflicten te overstijgen zonder daarbij de lyrische en humoristische kant uit het oog te verliezen.Kalender 2005
Willy Filz

In het middelpunt van de schepping van Willy Filz staat de mens. De werken van de Belgische fotograaf situeren zich in de lange traditie van de portretfotografie en zijn altijd actueel. Willy Filz geeft mensen uit verschillende culturen een gezicht. Tijdens zijn tentoonstellingen presenteert de fotograaf clichés gegroepeerd per land. De bezoeker reist tussen de culturen en krijgt een genuanceerd beeld te zien; Willy noemt dat een « kijkoefening ».Kalender 2004
Antonio Máro

Dankzij zijn zeer eigen stijl alsook door de integratie van metallic-tinten, waarmee Máro sinds begin jaren zestig zijn palet conventionele kleuren heeft uitgebreid, heeft hij een zeer eigen signatuur ontwikkeld die hem internationale erkenning opleverde. Máro behoort tot de grote hedendaagse kunstenaars. Zijn werken zijn getuige van een geslaagde samensmelting tussen twee culturele tradities. Hij is een tovenaar op het gebied van het manipuleren van kleuren.Kalender 2003
Helmut Hahn

Helmut Hahn, afkomstig uit Sankt Vith, brengt op zeer subtiele wijze de kenmerken van zijn geboortestreek, de Eifel, met zijn landschappen, dorpen en inwoners onder de aandacht. Zijn werken ontwikkelen een eigen leven, een indrukwekkende persoonlijkheid.Kalender 2002
Eric Legrain

De levendigheid, de nervositeit en de ongerustheid zijn de voornaamste kenmerken van zijn persoonlijkheid die in al zijn creaties terugkomen. Eric Legrain is immers geen schilder die vasthoudt aan een techniek of een vast omlijnd genre. Het felle contrast van kleuren alsook de terugkoppeling van de studie van het licht op de achtergrond onderstrepen het samengaan van grove lijnen met de meest uiteenlopende vormen en figuren. Vaak verwerkt hij zelfs een paar woorden in een onleesbaar schrift waarvan alleen hij de betekenis kent.

<< ga terug

Expos 2013
> meer